• Hammershøj Skole
Billedet på sidehoved
 • Vorningvej 33, 8830 Tjele
 • 87872175
 • skole.hammershoej@viborg.dk

HAMMERSHØJ SKOLE - DIN SKOLE I LOKALOMRÅDET

 • Dorthe Klitgaard Kristensen den 26-09-2016
 • Dorthe Klitgaard Kristensen den 08-09-2016
  Til forældre med skolebørn på lukket skolebus.

  Viborg Kommunes Børne- og Ungdomsudvalg har på møde besluttet følgende:

  Kørselsberettigede børn får mulighed for at køre hjem med den lukkede skolebusrute efter endt SFO forudsat:

    -  Barnet bor på bussens rute og kan benytte eksisterende stoppesteder.
    -  At der er ledig plads i bussen.
    -  At befordringen ikke medfører en merudgift for Viborg Kommune.

  Udvalget har endvidere besluttet, at busberettigede børn fremover må tage legekammerater med hjem på de lukkede skolebusruter, når der er plads i bussen.

  Se "spørgsmål og svar" om skolebuskørsel - på viborg.dk her:

  http://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Skoler/Koersel-med-elever/Den-lukkede-skolebuskoersel 

   
  Med venlig hilsen

  Kontoret
   

   

   
 • Dorthe Klitgaard Kristensen den 26-08-2016
  Der er kommet en ny opdateret busplan. Planen er gældende fra uge 35
 • 26-10-2016
  15:30-18:00
  Skole-hjem-samtaler 8. klasse efterår · 8A
  1
 • 01-11-2016
  15:00-18:45
  Skole-hjem samtaler 9. kl · 9A
  1